О НАМА

Основна школа „Доситеј Обрадовић“ налази се у Вражогрнцу, малом месту у источној Србији, које је на 10 километара од Зајечара.

Школа је мала, али обухвата својим подручјем следећа одељења: Николичево и Трнавац. У издвојеним одељењима одвија се разредна настава, док се у Вражогрнцу реализује и разредна и предметна настава. У последњих неколико година школу похађа око 110 ученика.

Школа је отпочела са радом 1841. године. Једна од најстаријих основних школа у општини Зајечар, са дугом и успешном традицијом образовања и васпитања. Тридесетак ученика свакодневно користи превоз за долазак у школу, већина наставника  долази из Зајечара и највећи број ради у две или више школа.

Матична школа у Вражогрнцу располаже са два школска објекта и кухињом за исхрану ученика.

Један објекат је грађен 1971. године и располаже са десeт учионица, од чега је у једној смештена предшколска група, четири су намењене разредној настави, а пет учионица се користи за предметну наставу. Строга подела на кабинете не постоји, јер због недостатка учионичног простора у свакој од учионица се реализује настава из два и више предмета.

У овом објекту налази се комплетно опремљен информатички кабинет који се користи за извођење наставе информатике и рачунарства, али и за часове других наставних предмета када наставници желе да примене ИКТ у настави.

Мала школска библиотека која располаже за преко пет хиљада наслова намењених ученицима, наставницима и мештанима села такође се налази у овом објекту.

Поред учионица у овој згради налази се наставничка канцеларија, канцеларија педагога школе, канцеларија директора и канцеларија секретара и рачуновође.

Други нешто старији објекат располаже са једном учионицом за извођење предметне наставе и салом за физичко и здравствено васпитање.

Подручно одељење у Николичеву се састоји из једне школске зграде у којој се налазе пет учионица и фискултурна сала. Од постојећих учионица две се користе за ученике нижих разреда, а једна учионица је простор у коме борави предшколска група.

Подручно одељење у Трнавцу се састоји из једне школске зграде у којој се налазе две учионице. На жалост, због малог броја деце у овој школи се користи само једна учионица за ученике нижих разреда.

Школа је место окупљања младих у културним и спортским активностима, добар сарадник месној заједници у организовању манифестације ,,Вражогрначки точак“ , „Тиквијада“ у Николичеву  и такмичењу месних заједница  у културном стваралаштву. 

У школи се организују разноврсне манифестације: Дечја недеља, Маскембал, изложбе радова ученичких радова, приредбе поводом Дана школе, Нове године, 8. марта, јесењи и пролећни крос, приредбе поводом Светог Саве, обележавање значајних јубилеја и датума.

Школа издаје школски лист поводом Дана школе ,,Доситејац“.

Телефон

+381 19 460 203

Имејл

19312dositej@gmail.com

Facebook

Пратите нас

YouTube

Пратите нас

Scroll to Top