ЗАПОСЛЕНИ

МАЛО ЈЕ СЕОСКИХ ШКОЛА У СРБИЈИ КОЈЕ СЕ МОГУ ПОХВАЛИТИ  УСПЕШНИМ НЕПРЕКИДНИМ РАДОМ ДУЖИМ ОД ВЕКА

ДУШАН КАНАЗИР

Све се мења.

Мењају се програми, уџбеници, издавачи, педагози.

Остаје нешто што се не да променити.

То је учитељ!

Незамењив за сва времена.

 1. Гордана Радицовић, учитељица
 2. Сања Маринковић, учитељица
 3. Радица Милојковић, учитељица
 4. Мирослав Станковић, учитељ
 5. Џета Савић, учитељица
 6. Сунчица Рашић, учитељица
 7. Драгана Тодоровић, наставница француског језика
 8. Ивана Радичевић, наставница француског језика
 9. Ана Манојловић, наставница енглеског језика
 10. Санела Барбуцић, наставница енглеског језика
 11. Тања Милисављевић, наставница енглеског језика
 12. Соња Радоњић, наставница српског језика
 13. Гордана Андрић Милосављевић, наставница географије
 14. Милош Митровић, наставник историје
 15. Милан Јовановић, наставник физичког и здравственог васпитања
 16. Александра Радојковић, наставница математике
 17. Нина Петковић, наставница математике
 18. Виолета Мирчић, наставница математике
 19. Марија Никодијевић, наставница математике
 20. Јелена Петковић, наставница информатике и рачунарства и технике и технологије
 21. Ивана Божиновић, наставница хемије
 22. Милош Николић, наставник физике
 23. Славица Илић, наставница биологије
 24. Миољуб Петковић, наставник музичке културе
 25. Јелена Милојковић, наставница ликовне културе
 26. Невена Христовић, васпитачица
 27. Јасмина Станојевић, наставница верске наставе
 1. Анита Савић, директорка
 2. Ивана Рајковић, секретар
 3. Славица Вадувесковић, рачуновођа
 4. Ана Ранђеловић, педагогица
 5. Маријана Младеновић, библиотекарка
 1. Ана Ранђеловић, педагог
 2. Маријана Младеновић, библиотекар
 1. Милан Радић, ложач – домар
 2. Јагодинка Драгић, помоћна радница
 3. Ивана Михајловић, сервирка
 4. Драгана Јовановић, помоћна радница
 5. Зора Миленковић, помоћна радница

Телефон

+381 19 460 203

Имејл

19312dositej@gmail.com

Facebook

Пратите нас

YouTube

Пратите нас

Scroll to Top